Welkom op de website van Burger’s Organisatie- & Beheeradvies.  

 

Beheer is het permanent in stand houden van ontwikkeling

 

Met Burger’s Organisatie- & Beheeradvies ondersteun ik gemeenten in het stedelijk beheer. Ik doe dit vanuit de overtuiging dat stedelijk beheer gericht is op het duurzaam in stand houden van permanente ontwikkeling.  

 

MIJN VISIE Om onze steden en dorpen levend en aantrekkelijk te houden voor de bewoners, bedrijven en instellingen die zich er gevestigd hebben en voor de passanten die op bezoek komen, moeten we met oog voor de verworvenheden van het verleden en het heden ruimte geven aan de mogelijkheden van de toekomst.  Luisteren naar het ritme van de stad en de hartslag van de samenleving. Dat is de basis voor “beter in beheer” en de kern voor “stadsrentmeesterschap”.  

 

UW VRAAG CENTRAAL Ik heb geen standaardaanpak of standaardproducten op de plank liggen, maar stel uw vraag centraal. Naar aanleiding van uw vraag wordt de aanpak in overleg met u op maat ontwikkeld en uitgevoerd waarbij u kunt rekenen op een goed advies. Inzetten van Burger’s Organisatie- & Beheeradvies betekent aandacht voor een goed proces en focus op een resultaat met maatschappelijk rendement. Indien nodig beschik ik over een breed netwerk van proces- en vakspecialisten waaruit ik extra expertise kan inschakelen. Als u beter in beheer wilt worden, kan en wil ik actief een bijdrage leveren aan de inhoud en de organisatie van het beheer middels:  

 

  • Agendavorming, visieontwikkeling en strategische advisering
  • Procesbegeleiding, procesmanagement, programmamanagement, projectmanagement
  • Contractmanagement
  • Training, coaching en begeleiding
  • Interimdiensten

 

Martin Burger