Over mijzelf

 

In 25 jaar heb ik mij ontwikkeld als adviseur en leider in het publiek domein die verschillende rollen kan vervullen in een team. Aanvankelijk ben ik gestart in het beheer van de openbare ruimte. Al snel heb ik mijn blikveld verruimd naar de integrale bedrijfsvoering en organisatie, waardoor ik mij soepel beweeg door strategisch, tactische en operationele vraagstukken op zowel inhoud als organisatie.

 

Werken met plezier doe ik als ik kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het publiek domein. Dit kunnen het organisatievraagstukken zijn waarin koerswijziging nodig is in waarden, processen en structuur. Ook kunnen het inhoudelijke vraagstukken zijn waar strategische beheerinbreng en een discipline-overstijgende aanpak nodig is.

 

Daarin wil ik ruimte maken voor de nieuwe werkelijkheid door vanuit de bestaande werkelijkheid samen met betrokkenen de grenzen van de comfortzone te verkennen en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen die haalbaar zijn en draagvlak hebben. Daarbij zal ik uitdagen en inspireren om te verdiepen en de nieuwe gewenste werkelijkheid mogelijk te maken.

 

Mijn meerwaarde is dat ik een procesdenker ben die de lijnen en vragen in het veld zoekt waarlangs we kunnen bewegen om een vraagstuk op te lossen. Een koerszoeker die intuïtie en analyse in dialoog met zijn omgeving verbindt tot visie en resultaat door denken te combineren met doen. Een reisleider die gelooft in snel schakelen, langzaam uitbroeden en veranderen van binnenuit.

 

Mijn aanpak stem ik af op de maat van het vraagstuk. Projectmatig als er een duidelijk resultaat kan worden gedefinieerd, programmatisch als het einddoel minder scherp is en procesmatig als het doel nog moet worden bepaald. Met alle drie heb ik ruime ervaring.