Waarom een stip zetten met een horizon aan mogelijkheden?

 

Organisaties zijn altijd in beweging om zich af te stemmen op hun omgeving. In de huidige tijd is dat meer nodig dan ooit, omdat we ons bewegen op het scharnierpunt tussen twee tijdperken. Het industriële tijdperk is over zijn hoogtepunt heen en maakt plaats voor een tijdperk van verbinding en collectiviteit. De verzorgingsstaat maakt plaats voor de burgers en de samenleving die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun leefomgeving. En in die ontwikkeling moet het maakbaarheidsdenken bij de overheid geleidelijk plaats maken voor een facilitaire houding om initiatieven in de samenleving mogelijk te maken en / of te ondersteunen en vraagstukgericht te gaan werken.

 

Het is mijn overtuiging dat we in die ontwikkeling altijd stappen moeten zetten in de verschillende lagen van de organisatie om de systeemwereld van de organisatie te verbinden met de leefwereld door van buiten naar binnen te werken. En met lagen bedoel ik de waardenorganisatie (WAAROM), de procesorganisatie (HOE) en de middelenorganisatie (WAT). In mijn benadering van organisatievraagstukken betrek ik alledrie de lagen. Even zo goed is het mijn overtuiging om niet te kiezen voor één blauwdruk of één stip op de horizon, maar juist ruimte te organiseren om flexibel te kunnen bijsturen als de koers wijzigt.

 

“De organisatie als een voortdurende voorlopigheid”


 

Burger’s Organisatie- & Beheeradvies helpt u graag op uw reis naar de horizon.