Elke gebiedsontwikkeling is een beheervraagstuk

 

Gebiedsontwikkeling, of dit nu uitbreiding of inbreiding is, heeft consequenties voor het beheer van de stad. Het is dus goed om in een vroeg stadium na te denken over het beheer van de openbare ruimte en de consequenties voor het beheer ook te betrekken in de besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Elke ontwikkelbeslissing vraagt om een beheerbeslissing. Anders gezegd als je een dure auto koopt, dan zijn niet alleen de aanschafkosten hoog, maar ook de beheerkosten zullen hoger zijn.  Door beheerbewuste keuzes te maken in gebiedsontwikkeling kunnen onnodige knelpunten in het toekomstig beheer voorkomen worden en ook de beheerkosten op een positieve manier worden beïnvloed.

 

Sinds 1996 ben ik vanuit de beheeroptiek betrokken bij gebiedsontwikkeling en heb ik geadviseerd over de rol van beheer in gebiedsontwikkeling. Met het opstellen van standaardprogramma's voor inrichting van de openbare ruimte heb ik verscheidene beheerafdelingen (o.a. gemeente Amersfoort, Utrecht en Velsen) geholpen met het innemen van hun rol in het proces van gebiedsontwikkeling. Bij de gemeente Almere heb ik als opdrachtgever een leidraad voor beheerbewuste gebiedsontwikkeling laten ontwikkelen. Belangrijk verschil tussen deze leidraad en eerdere standaardprogramma's van eisen is dat deze leidraad geen eisen formuleert, maar vraagt om na te denken over beheeraspecten die van belang kunnen zijn in elke fase van het ontwikkelproces.

 

Een belangrijke taak in gebiedsontwikkeling is het toetsen van de beheerbaarheid van een plan. Dit kan al in de allereerste fasen van het ontwikkelproces, zodat bij de ontwikkelbeslissingen ook de goede beheerbeslissingen kunnen worden genomen.

 

Een ander aspect van beheerbewuste gebiedsontwikkeling is de overdracht van nieuw ontwikkelde gebieden van ontwikkelaar naar beheerder. Naast de feitelijke overdracht van de publieke ruimte van de ontwikkelaar naar de beheerder is er ook een administratieve overdracht van het gebied en ook een overdracht van alle afspraken die zijn gemaakt tijdens de ontwikkeling van een gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contracten en garanties die zijn afgesproken met opdrachtnemers. Een goed overdrachtsprotocol dat ook verankerd is in de organisatie is dan ook nodig om beheeroverdrachten in goede banen te leiden.

 

Burger's Organisatie- & Beheeradvies is uw partner in beheerbewuste gebiedsontwikkeling.